Култът към качеството!

CAFFE VERGNANO 1882-ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ВЕК ОПИТ ВЪВ ВИСШИЯ КЛАС!

Днес за милиони хора по света марката Caffe Vergnano e символ на неподражаемо качество. Добре известна е педантичността на компанията към всеки отделен детайл при създаването на блендовете. Този стремеж намира израз в безпрецедентната стратификация, която далеч надхвърля задължителните стандарти. От 1999 г. насам Casa дел Caffè Vergnano възприе и новите световни политики за околната среда, вярвайки че подобряването на качеството на околната среда вървят ръка за ръка с по-добро качество на човешкия живот. Факт е и  KOSHER сертифкация – в същността си Кашер е набор от Еврейски, религиозни, диетични насоки, но в днешно време стандарта се наложи като гаранция за първокласните гурме храни с най-добро качество, безопасност и чистота поради безпрецедентните изисквания и стриктен контрол. Постигната е сертификация и по стандартите ORGANIC и HALAL.


vergnano-ambiente_logo1Компанията реши да работи в съответствие, освен със задължителните, и с най-добрите доброволни разпоредби по отношение на защитата на околната среда и безопасността на продукта. За да изпълни тази амбиция, Caffè Vergnano разпредели конкретен персонал, който отговаря за постигане на целите за качество на околната среда и безопасност на храните, въведени от доброволните международни регламенти UNI EN ISO 14001:2004, IFS (International Food Standard) и BRC (British Retail Consortium). Постоянния контрол от независимите трети страни е още една гаранция за взискателните клиенти на марката, че получават безопасен продукт с възможно най-високо качество. Наред с това, в уверение на потребителите, че продуктите са предмет на непрекъснати изследвания за тяхната безопасност и влиянието им към природата, Caffe vergnano въведе и специалното лого върху потребителските опаковки.